Petice občanů proti výstavbě VE

30.11.2007 21:55

  

P E T I C E

dle zákona č. 85/1990 Sb. v platném znění, o právu petičním

 

Zastupitelstvo obce Vranovská Ves

 

 

   My níže podepsaní občané obce a vlastníci nemovitostí vyjadřujeme zásadní nesouhlas s výstavbou větrných elektráren v katastrálním území obce Vranovská Ves a žádáme o okamžité zastavení všech přípravných prací.

 

Hlavní důvody:

1.      Nepřijatelně se naruší dochovaný krajinný ráz, který činí z naší obce oddychovou zónu s klidným bydlením. To dokládá i vyjádření odboru životního prostředí ve Znojmě vydaného k investičnímu záměru „Větrný park Pavlice-Vranovská Ves“ předloženého firmou Ráj dřeva Pavlice.

2.      Zvedne se hluková zátěž pro obyvatelstvo. Ve výše uvedeném záměru je doložena hraniční normou povolená mez ve dne 50dB a v noci 40dB s příslibem regulace provozu tak, aby tyto hodnoty byly dodrženy. Pro obyvatele to prakticky znamená zvýšení obtěžujícího hluku na úroveň „hučících“ 40dB – 50dB.

3.      V předloženém investičním záměru jsou zcela opomíjena nebo zlehčována zdravotní rizika. Stanovisko 9/2007 SZÚ (Státní zdravotní ústav ČR) a mnoho dalších upozorňuje na možná zdravotní rizika související s provozem větrných elektráren např. stres, poruchy spánku, zrakové obtěžování atd. Francouzská národní lékařská akademie doporučuje minimální vzdálenost od obydlí 1,5km. V Holandské studii prokázáno obtěžování v noci do vzdálenosti 1900m od turbíny. (G.P. van den Berg)

4.       Je nutné rizikům předcházet, zkolaudované elektrárny již nikdo neodstraní.

5.      Ceny nemovitostí v naší obci mohou klesnout až o 30%.

6.      Rizikovým faktorem je i skutečnost, že předkladatelem investičního záměru je firma s ručením omezeným se základním jměním 200tis. KČ. Ta doposud žádné větrné elektrárny nepostavila ani neprovozovala.

 

Petiční výbor ve složení:

Ing. Pavel Kvača, Vranovská Ves 103 – adresa pro doručování

Jiří Pospíšil, Vranovská Ves č. 130

Pavel Čaněk, Vranovská Ves č. 94

 

 

Vyhledávání

Kontakt

OS Horizont Vranovská Ves Vranovská Ves č.p. 103
671 51 KRAVSKO
IČO:22689117

Aktuální informace:

1. Zpracovatel posudku k záměru JHM826 výstavbu VE v této lokalitě nedoporučil !!!
 JHM826__posudek.doc (422 kB)
2. Zastupitelstvo obce Pavlice dne 26.5.2010 na svém zasedání neschválilo změnu ÚP č.4. Bez této změny nelze ve výstavbě VE pokračovat! Větrníky u Pavlic: plány se komplikují
3. Stanovisko MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí k výstavbě VE:VE01_stanovisko.pdf (3,2 MB)

Kontroverzní stanovisko EIA v JHM719:

Úředníci kraje v procesu EIA k výstavbě VE rozhodli v neprospěch obyvatel

I takto se dá vypořádat s orlem mořským:

Posudek_ornitolog.pdf (519,6 kB)

Aktuální monitoring ptactva.pdf (470,1 kB)

Zapojení veřejnosti do územního plánování:

Jak_se_zapojit_do_UP.pdf (616,2 kB)

Brozura_stavebni.pdf (1,3 MB)

Doporučení k výstavbě VE a FE:

Metodicky_pokyn_MMR.pdf (2,3 MB)

Hodnoceni KR-Znojemsko.pdf (856,8 kB)

Oblasti KR Znojemska.pdf (7,1 MB)

Krajinny_raz_metodika[1].pdf (206,2 kB)

Krajinny_raz_metodika[2].pdf (345,7 kB)