Reakce na Zpravodaj 2/2008 - výzva k referendu

03.04.2008 22:01

 

Občanské sdružení Horizont Vranovská Ves

IČO: 22689117

Vranovská Ves č. p. 103, 671 51 Kravsko

 


 

Mona Lisa za humny ?

 

Po přečtení článku o větrných elektrárnách v posledním zpravodaji nezbývá, než opravdu srdečně poděkovat autorům za čas a energii, kterou věnovali četbě „mnoha dalších článků“, aby mohli rozptýlit naše pochybnosti a upozornit na „důležité omyly odpůrců“. Například, že si na sebe větrná energie nevydělá. Samozřejmě, že si vydělá nejen na sebe, ale přinese i nemalý zisk investorovi. To je však umožněno jen díky skutečnosti, že je tato energie výrazně dotována z peněz nás všech. Její výkupní cena je přibližně 3x větší než výrobní cena v jaderné elektrárně. Proto je o tyto investiční záměry takový zájem, což se dá pochopit i bez vyčerpávající analýzy strategie bank, které se nám ve zpravodaji dostalo.

Z dalších argumentů lze bezvýhradně souhlasit jen s tím, že „vítr  pod zemí nefouká“ a že větrné elektrárny naši energetickou situaci nezachrání.

Naprosto nepravdivé je pak tvrzení, „… že nám posudky mnoha účastníků řízení garantují, že nebude naplněno žádné z možných rizik“. Toto mohlo být napsáno buď z naprosté neznalosti věci, nebo jako záměrně nepravdivá informace. Především výpovědní hodnota některých posudků placených investorem je značně diskutabilní, mnohá fakta jsou opomíjena nebo zlehčována. Další rizika nejsou dostatečně přezkoumána a dosud neexistují jednoznačná kriteria pro jejich vyhodnocení. Žádný posudek však negarantuje a ani nemůže garantovat vyloučení všech možných rizik.

Jistě zde nemůže být sporu o zkrášlení „vesnického rázu krajiny a obce“ touto akcí. Vždyť by nám zde vyrostlo osm monumentálních staveb, jejichž „estetická hodnota“ je opravdu srovnatelná snad jen se zmíněným obrazem Mony Lisy. Při představě, že je máme hned za humny, se tají dech stejně jako v Louvru.  

V tomto kontextu je zároveň snadné odpovědět na otázku položenou ve zpravodaji: „Nevyplatí se na dvacet let strpět stavbu, která nám přinese do obce finanční prostředky na zlepšení vesnického rázu obce?Dvacet let života blízko hučících strojů monstrózních rozměrů s červeně blikající noční oblohou prý nějak přetrpíme.

 

Opravdu si to přejeme?

 

Vyhledávání

Kontakt

OS Horizont Vranovská Ves Vranovská Ves č.p. 103
671 51 KRAVSKO
IČO:22689117

Aktuální informace:

1. Zpracovatel posudku k záměru JHM826 výstavbu VE v této lokalitě nedoporučil !!!
 JHM826__posudek.doc (422 kB)
2. Zastupitelstvo obce Pavlice dne 26.5.2010 na svém zasedání neschválilo změnu ÚP č.4. Bez této změny nelze ve výstavbě VE pokračovat! Větrníky u Pavlic: plány se komplikují
3. Stanovisko MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí k výstavbě VE:VE01_stanovisko.pdf (3,2 MB)

Kontroverzní stanovisko EIA v JHM719:

Úředníci kraje v procesu EIA k výstavbě VE rozhodli v neprospěch obyvatel

I takto se dá vypořádat s orlem mořským:

Posudek_ornitolog.pdf (519,6 kB)

Aktuální monitoring ptactva.pdf (470,1 kB)

Zapojení veřejnosti do územního plánování:

Jak_se_zapojit_do_UP.pdf (616,2 kB)

Brozura_stavebni.pdf (1,3 MB)

Doporučení k výstavbě VE a FE:

Metodicky_pokyn_MMR.pdf (2,3 MB)

Hodnoceni KR-Znojemsko.pdf (856,8 kB)

Oblasti KR Znojemska.pdf (7,1 MB)

Krajinny_raz_metodika[1].pdf (206,2 kB)

Krajinny_raz_metodika[2].pdf (345,7 kB)