Zastupitelstvo obce Pavlice ve výstavbě tři větrných elektráren pokračuje

30.01.2010 14:50

Zastupitelstvo obce Pavlice vyhovělo žádosti investora Ráj dřeva s r.o. a podalo návrh na změnu územního plánu č.4. Tento návrh vytyčuje území pro výstavbu tří větrných elektráren navrhZadani.pdf (53,1 kB), citace z návrhu: "Požadovaná změna : změna plochy zemědělské půdy - orné půdy dle platného ÚPO na plochu pro výrobu elektrické energie větrnými elektrárnami, v lokalitě se počítá s umístěním tří větrných elektráren...".

Návrh je podmíněn kladným stanoviskem v procesu posuzování vlivů na životní prostředí tzv. EIA. Ta proběhla 2x, úředníci Krajského úřadu v Brně, odboru životního prostředí vydali kontroverzní stanovisko, ve kterém se povoluje výstavba větrných elektráren v k. ú. Pavlice, viz. článek Úředníci kraje v procesu EIA k výstavbě VE rozhodli v neprospěch obyvatel. V tomto kontroverzním stanovisku se úředníci zabývali pouze souhlasem zastupitelstva obou obcí a ostatní vlivy na životní prostředí pominuli. Zastupitelstvo obce Vranovská Ves na svém zasedání dne 25.1.2010 se vyjádřilo proti výstavbě VE a pro stažení návrhu na změnu územního plánu č.3, který měl řešit výstavbu VE. Nyní záleží již jen na stanovisku zastupitelstva obce Pavlice a proto dobře zvažte, koho budete volit v příštích volbách do obecního zastupitelstva.

Návrh změny č.4 ÚP Pavlice:

 

OS Horizont Vranovská Ves.

Vyhledávání

Kontakt

OS Horizont Vranovská Ves Vranovská Ves č.p. 103
671 51 KRAVSKO
IČO:22689117

Aktuální informace:

1. Zpracovatel posudku k záměru JHM826 výstavbu VE v této lokalitě nedoporučil !!!
 JHM826__posudek.doc (422 kB)
2. Zastupitelstvo obce Pavlice dne 26.5.2010 na svém zasedání neschválilo změnu ÚP č.4. Bez této změny nelze ve výstavbě VE pokračovat! Větrníky u Pavlic: plány se komplikují
3. Stanovisko MěÚ Znojmo, odboru životního prostředí k výstavbě VE:VE01_stanovisko.pdf (3,2 MB)

Kontroverzní stanovisko EIA v JHM719:

Úředníci kraje v procesu EIA k výstavbě VE rozhodli v neprospěch obyvatel

I takto se dá vypořádat s orlem mořským:

Posudek_ornitolog.pdf (519,6 kB)

Aktuální monitoring ptactva.pdf (470,1 kB)

Zapojení veřejnosti do územního plánování:

Jak_se_zapojit_do_UP.pdf (616,2 kB)

Brozura_stavebni.pdf (1,3 MB)

Doporučení k výstavbě VE a FE:

Metodicky_pokyn_MMR.pdf (2,3 MB)

Hodnoceni KR-Znojemsko.pdf (856,8 kB)

Oblasti KR Znojemska.pdf (7,1 MB)

Krajinny_raz_metodika[1].pdf (206,2 kB)

Krajinny_raz_metodika[2].pdf (345,7 kB)